Select Page

STEM je v překladu STONEK, základ, ze kterého můžeme jako květina dále růst a kvést. “STEM@BeWell” je program péče o sebe založený na mindfulness/všímavosti se záměrem optimalizace Spánku (Sleep), Času (Time), Energie (Energy) a Pohybu (Movement). Jde o holistický koučovací proces, který kombinuje několik různých metod od klasického koučinku, mentoringu a instruktáže.

Pomůžu vám odhalit své životní hodnoty a záměr osobního rozvoje k plnohodnotnému a radostnému životu. Jakmile si definujeme svůj opravdový záměr nebo motivaci k péči o své zdraví a osobní rozvoj, jenž reflektuje naše pravé hodnoty, tak se proces starání se o sebe stane jasnější, radostnější a přirozenou součástí našeho života.

Získanou energii a moudrost z této práce použijeme ke zkrocení času a vybartrujeme ho tak, abychom ho měli dostatek na to, co je pro nás skutečně důležité.

Nástroje a metody

R

sebereflektivní psaní

R

terapeutická jóga

R

práce s dechem

R

meditace všímavosti (Mindfulness)

R

fyzioterapeutická cvičení

Záměr STEM@BeWell programu

R

zdravý bezbolestný pohyb

R

každodenní lehkost bytí

R

kvalitní spánek a odpočinek

R

zkrocení nadměrného stresu a zahlcené mysli

R

nalezení vnitřních zdrojů klidu a nadhledu

R

prevence a podpora léčby civilizačních onemocnění (vysoký krevní tlak, diabetes, hormonální nerovnováha, poruchy pozornosti, deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy apod.

Komu může být program prospěšný

Dětem, dospívajícím, dospělým i seniorům. Holistický koučink je vhodný pro:

R

obecně zdravé lidi, kteří hledají více fyzické a mentální lehkosti v každodenním životě

R

lidi s drobými i vážnějšími zdravotními problémy (fyzickými i mentálními) jako podpora jejich léčebního plánu

R

lidi, kteří hledají prevenci nebo rehabilitiaci po zranění

R

lidi, kteří procházejí těžkými životními situacemi

R

lidi, kteří hledají prevenci nebo rehabilitaci v oblasti řešení mentálních poruch (úzkosti, deprese, snížená sebeúcta, poruchy příjmu potravy, poruchy pozornosti)

Mám zkušenosti s prací s: rodinami, rodičemi, učiteli, studenty, sportovci, tanečníky nebo s korporátními profesionály.

T

Jak setkání STEM@BeWell vypadají

R

jednotlivé setkání trvá 60 min

R

většinou začínáme sebereflektivním psaním, definicí a dále reflexí na svůj záměr

R

tento osobní záměr je dále základem pro další praxi pohybovou, práci s dechem a meditaci

R

doporučuji praktikovat v pohodlném oblečení, ideálně sportovním

R

veškerá praxe je nastavena na vaše individuální potřeby

R

aby jste se mohli plně věnovat sami sobě, jsou setkání vedena v neutrálním, klidném a útulném prostření jógových studií nebo podobném prostoru určeném k práci s tělem

R

dle individuálních potřeb klienta jsou k práci používány jógové a fyzioterapeutické pomůcky

r

Co STEM@BeWell není

Program STEM@BeWell nezastupuje lékařskou péči. I když tento holistický koučink může podpořit léčbu různých zdravotním problémů, nejlepší výsledky se dostaví v kombinaci s lékařskou péčí.

Ceník

Úvodní setkáni: 1.200 Kč

STEM setkání: 2.100 Kč

Předplatné 8 STEM@BeWell setkání: 16.800 Kč (úvodní setkání ZDARMA)

Každé jednotlivé setkání se platí na místě v hotovosti. V případě předplatného je možno platit hotově nebo bankovním převodem. Předplatné je splatné před druhým setkáním.

Kontakt

Kontaktujte mě na janakyriakou@bewellinstitute.com

Sledujte mě na facebook.com/jana.kyriakou